Search
  • crowdfundingagency

14 investeerders gezocht voor converteerbare lening

Veel te veel mensen wachten erg lang en soms eindeloos op een betaalbare en comfortabele woning. Bestemmingsplannen wijzigen is een lange en kostbare aangelegenheid daarom kiezen wij van Ecoliving ervoor om op bestaande locaties zoals leegstaande boerderijen en dergelijke een tiental zelfvoorzienende Ecolivings toe te voegen. Ook kunnen wij meehelpen om de drugscriminaliteit op het platteland tegen te gaan door het levendiger maken van het platteland dit plan heet de "Ecoliving Corridor".
Deze Ecolivings zijn vervolgens zeer geschikt voor ouderen met zorg dichtbij en voor starters en ook migranten. De boerderij wordt opgeknapt en voor de boer of boerin wordt gezorgd zolang als dat mogelijk is.


Om onze resultaten te versnellen bieden wij nu een converteerbare aandelen lening aan voor max 14 investeerders. Jaarlijks rendement 5% en gelegenheid om na 2 jaar lening om te zetten in aandelen in Ecoliving BV of volledige aflossing.


Voor meer informatie david@ecolivingnederland.nl en www.ecolivingnederland.nl.

14 views0 comments