Search
  • crowdfundingagency

Woonlasten voor ouderen worden te hoog

Besteedbaar inkomen ouderen onder druk

Volgens het door het CBS gepubliceerd rapport leefden 87.000 65-plussers onder de armoede grens. Dat aantal komt overeen met 3,2 procent van alle ouderen. Volgens hetzelfde rapport leven 10 procent van alle Nederlanders onder de armoedegrens. De armoede onder ouderen is wel toegenomen: voor paren van 1,7 naar 2,4 procent, voor alleenstaanden van 4,3 naar 6,2 procent. Het aantal loopt nog steeds licht op: met 3.000 in 2014.


Dat ouderen in Nederland laag scoren als het om armoede gaat komt door onze AOW en pensioen. Deze verworvenheden zorgen ervoor dat vrijwel alle ouderen een inkomen hebben dat net boven het niet veel meer toereikend criterium ligt. Met alleen een volledige AOW is dat criterium al bereikt en ben je volgens de definiti niet arm, wat niet wegneemt dat je maar uiterst moeilijk kunt rondkomen met alleen een AOW.


De cijfers ligen veel dramatischer dan volgens het rapport blijkt. Als we uitgaan van een netto inkomen en dan zijn er alleen al in een jaar tijd 20.000 ouderen bijgekomen die minder netto inkomen hebben dan de armoedegrens van €880 netto.


De samenstellers van het rapport stellen zelf ook vast dat het besteedbare inkomen van ouderen onder druk staat. Dit komt volgens het CBS en SCP voornamelijk doordat de pensioenen al jaren niet zijn geïndexeerd of zelf zijn gekort. Extra aandacht is nodig voor de groep 55 tot 65-jarigen, de kans dat zij door het wegvallen van financiële vangnetten in armoede hun oude dag moeten beleven is groot. Beide ontwikkelingen zouden er wel eens toe kunnen leiden dat de armoede onder ouderen snel stijgt. Als dat zo is krijgt de nieuwe politieke partij met terugwerkende kracht gelijk.


Meer info:


https://www.volkskrant.nl/economie/kwart-werkenden-komt-straks-niet-rond-tijdens-pensioen~b5f428bd/

2 views0 comments